Vrienden, collega’s, oude Nederlanders en nieuwe Nederlandse waren we. Samen begonnen we te brainstormen… Wat konden wij bijdragen? We wilde een platform vol mogelijkheden creëren. 

Ieder van ons had een droom, een visie en grote plannen voor de toekomst.

Samen zijn wij Mixblik.

Esther van der Hoeven Esther werkt al jaren lang in het sociaal maatschappelijk veld maar heeft ook ervaring in een meer corporate setting. Als afgestudeerd journalist was ze al snel geïnteresseerd in complexe maatschappelijke vraagstukken. Ze is daarom dan ook naar Tel Aviv vertrokken voor een master in Conflict Studies. Esther heeft achtereenvolgens gewerkt bij &Samhoud, Stichting de Vrolijkheid, Amnesty International, New Dutch Connections en Vluchtelingenwerk. Binnen deze organisaties ze heeft verschillende rollen vertaald en zich ontwikkeld tot een daadkrachtige projectleider. Op het gebied van vluchtelingenbeleid heeft Esther zeer diverse ervaring, van participatie en integratie projecten, tot taaleducatie en inburgering. Daarnaast heeft Esther gewerkt ook met alleenstaande minderjarige vluchtelingen en ongedocumenteerden. Esther spreekt naast Nederlands ook vloeiend Engels en Frans.

Naima Osman Zo een 10 jaar geleden werd ons land verrijkt met Naima’s komst. Naima weet precies wat een vluchteling meemaakt bij aankomst in Nederland en kan je een anekdote vertellen over elk van de AZC’s waar zij verbleef. Naima zat niet graag thuis en daarom is zij kort na aankomst begonnen als vrijwilliger in een bejaardentehuis. Hier heeft ze zichzelf helemaal ontpopt en werd de Nederlandse taal haar steeds meer eigen. Later is ze ook begonnen als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk waarna ze al snel startte in een betaalde functie als workshopleider. Voor nieuwkomers is Naima een echt rolmodel. Ze helpt hen op een warme, maar ook strenge en kordate manier om stappen te zetten in de Nederlandse samenleving. Naima vervult als geen andere een culturele brugfunctie en gelooft dat participeren de sleutel is tot geluk. Naima spreek naast Nederlands ook vloeiend Tigrinya en Arabisch.  

Akil Abdul Rahman Akil is een echte businessman en ondernemer, in Dubai heeft hij onder andere gewerkt voor Emirates Airlines, Samsung en Dolce&Gabbana. Akil heeft onlangs zijn MBA master gehaald aan de universiteit van Edinburgh, zijn bachelor behaalde hij 15 jaar geleden al in Damascus. Akil is als gevolg van de oorlog in Syrië in 2015 naar Nederland gevlucht waar hij al snel zijn weg wist te vinden. Stilzitten is niets voor hem, en zijn ondernemende geest inspireert hem continue om een bijdrage te leveren aan allerlei verschillende projecten. Akil werkt momenteel als trainer arbeidsparticipatie en talentenscout voor Vluchtelingenwerk. Hij weet zijn landgenoten ontzettend goed te vinden en aan te spreken en ziet kansen en mogelijkheden voor elk van deze individuen. Akil spreekt naast Nederlands ook vloeiend Engels en Arabisch.

Iris van Beers Iris had altijd een grote interesse in de wereld en haar mensen, het is dan ook daarom dat zij koos voor de studie sociale geografie. Al snel werd haar interesse voor migratievraagstukken gewekt. Dit resulteerde in een master in Migration Studies aan de universiteit van Barcelona. Iris heeft ruime ervaring als vrijwilliger en professional in het sociaal maatschappelijk veld. Ze heeft achtereenvolgens gewerkt voor Stichting de Vrolijkheid, New Dutch Connections, Dokters van de Wereld, Justice and Peace en Vluchtelingenwerk. Dankzij deze ervaringen heeft Iris zich ontwikkeld tot een duidelijk organisatietalent en zorgt zij ervoor dat elk project perfect geproduceerd wordt. Iris heeft veel ervaring met arbeidsparticipatie van vluchtelingen en kent haar weg goed in Rotterdamse bedrijven-netwerk. Iris spreekt naast Nederlands ook vloeiend Engels en Spaans.