Privacy verklaring

Mixblik, gevestigd aan Rochussenstraat 250-252, 3015 ZA Rotterdam, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mixblik
Rochussenstraat 250-252
3015 ZA Rotterdam
06-28144577
info@mixblik.nl
https://mixblik.nl

Iris van Beers is de Functionaris Gegevensbescherming van Mixblik. Zij is te bereiken via
info@mixblik.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mixblik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Mixblik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
  verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mixblik.nl, dan
  verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Mixblik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Mixblik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mixblik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Mixblik) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mixblik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Personalia > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Adres > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Enzovoort > min. 7 jaar > Belastingtechnisch


Delen van persoonsgegevens met derden
Mixblik verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mixblik gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer,
tablet of smartphone.

Mixblik gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mixblik
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mixblik.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Mixblik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mixblik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@mixblik.nl.

Direct 10% korting ontvangen?

mailchimp nieuwsbrief

Maandelijks op de hoogte zijn wat er zich binnen Mixblik afspeelt? Onze vrouwen op de voet volgen en als eerste op de hoogte zijn van nieuwe productlanceringen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief! De brief versturen we één keer per maand en bevat ook leuke kortingen!